Privacybeleid

In dit privacybeleid beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website. The Marketing Captain is gevestigd aan de Reigerlaan 53, 1241EC te Kortenhoef en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 89402154.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website. Dit kunnen onder meer de volgende gegevens zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en eventuele andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren en om u te informeren over onze diensten. Daarnaast verwerken wij deze gegevens om onze website en onze dienstverlening te verbeteren en om fraude en misbruik van onze diensten te voorkomen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming van de betrokkene en/of de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen en verwerken. In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent en zolang als wettelijk vereist is.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Google Analytics 4 en Salesfeed

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics 4 en Salesfeed. Google Analytics 4 is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Salesfeed is een tool die ons inzicht geeft in welke bedrijven onze website bezoeken. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt, maar slechts gegevens over het gebruik van onze website en het bedrijf dat onze website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om onze website en dienstverlening te verbeteren. Google Analytics 4 en Salesfeed maken gebruik van cookies. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen en zullen de gewijzigde versie op onze website publiceren. Wij adviseren u om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

E-mail: thomas@themarketingcaptain.nl

Laatste update: Maart 2023

Complete ontzorging privacybeleid

Compleet

Wil je je volledig richten op jouw kernactiviteiten? Laat mij het compleet uitvoeren van jouw marketingstrategie op mij nemen.

Specifiek onderdeel privacybeleid

Specifiek onderdeel

Wil je alleen een specifiek onderdeel van jouw strategie aanpakken? Ik ben er om je te helpen.

Tijdelijke privacybeleid

Tijdelijk

Ben je een marketingmedewerker tijdelijk kwijt? Ik kan bijspringen en helpen om de prestaties van jouw marketingstrategie op peil te houden.